Зелено досие на Велес (прв дел)

Велес го започнал своето зелено досие – зелено. Една легенда вели дека името го добил од словенскиот термин „В Лес“ кој означува „во шума“, со што се означувал пределот со густи шуми во близината на ова населено место. Долги векови Велес бил зелена оаза и им ги пружал сите благодети на неговите жители, до моментот кога некои од граѓаните водени од профитот не започнале безмилосно да ги сечат неговите шуми. Дел од трупците ги користеле за загревање, а дел и за  правење  на сплавови – дрвени гемии со кои низводно по Вардар  превезувале стока до Солун. Таму  ги растурале гемиите … Continue reading Зелено досие на Велес (прв дел)