CIVILI i Gjelbër

CIVILI i Gjelbër është njësi organizuese e CIVIL-Qendrës për Liri, organizatë për të drejtat e njeriut me seli në Republikën e Maqedonisë.
CIVILI i Gjelbër angazhohet për ngritjen e vetëdijes dhe edukimin qytetar mbi vlerat e gjelbra, drejtësinë sociale dhe kundër nacionalizmit.

Green CIVIL

FREE
VIEW