IMPRESUM

GreenCIVIL
internet portal për lajme, qëndrime dhe analiza për vlerat e gjelbra, antinacionalizëm dhe drejtësi sociale
GreenCIVIL është pjesë e platformës mediatike të CIVIL – Qendrës për Liri

Kryeredaktor: Xhabir M. Deralla
Redaktore përgjegjëse: Biljana Jordanovska
Kolegiumi redaktues: Dehran Muratov, Dijana Tahiri, Arian Mehmeti, Dragan Mishev
Redaksia gjuhësore: Natasha Cvetkovska, m-r Gordana Aceska
Web mastering dhe administratë: Filip Petrovski, Petar Ordanoski (Infoproekt)

Administrata:
Sonja Eftovska, drejtore e financave
Goran Naumovski, drejtor i CIVIL MEDIA

Përmbajtjet e CIVILit të gjelbër lejohet të merren sipas licencës Creative Commons 4.0  me përjashtim të materialit grafik dhe përmbajtjeve me atribuim të posaçëm.

KONTAKT

This post is also available in: MacedonianEnglish

Green CIVIL

FREE
VIEW