PËR Civilin

CIVIL –Q endra për Liri është shoqatë nacionale qytetare jopërfituese në fushën e t[ë drejtave të njeriut, paqe dhe kontrollit të armëve, e themeluar më 25 nëntor të vitit 1990. Joformalisht, organizata është aktive nga viti 1996.

Vëzhgimi zgjedhor zbatohet nga viti 2008, duke vendosur metodologji të me efektivitet të lartë të vëzhgimit dhe edukimit qytetar për të drejtat votuese.

Në kërkim të vizionit të vet, misioni i Civilit është: promovimi aktiv dhe mbrojtja e të drejtave dhe lirive të njeriut; paqes së qëndrueshme dhe proceset e pajtimit; krijimit të planeve për kontrollin efektiv të armëve; drejtësi sociale dhe liria e shprehjes.

Civili është aktiv në nivel rajonal dhe ndërkombëtar, dhe ka zbatuar mbi 100 projekte, duke i prëfshirë edhe fushatat ppër ngritjen e vetëdijes nacionale, evenimente të mëdha publike, etj.

Oranizata ka dukshmëri të lartë dhe besim te të gjitha komunitetet në vend. Është e njohur për metodat unike dhe gjithpërfshirëse.

This post is also available in: MacedonianEnglish

Green CIVIL

FREE
VIEW