Argumente kundër gjeoinxhinieringut

Pas miratimit të „Well below 2 ◦C“ ( Shumë nën 2 gradë Celsius) me marrëveshjen e Parisit nga viti 2015, si  qëllim ndërkombëtar për kufizimin e ngrohjes globale, gjeoinxhinieria ditë  e më tepër promovohet si mjet teknologjik për veprimin kundër ndryshimeve klimatike dhe ndikimet e tyre.

Fondacioni Hajnrih Bell ka hapur web dosie kushtuar gjeoinxhinierisë në aspektin e të drejtave të njeriut, të drejtat indigjene dhe të bashkësive, paqes, demokracisë, biodiversitetit dhe integritetit të ekosistemit dhe sigurimit të ushqimit për të gjithë.

Si rezultat i hulumtimeve në fushën e gjeoinxhinierisë, Fondacioni Hajnrih Bell e shpall raportin “Big Bad Fix”, si analizë krahasuese e cila u siguron një panoramë gjithëpërfshirëse të aktorëve kyç teknologjive dhe forumeve relevante në diskursin e gjeoinxhinierisë krijuesve të politikave, gazetarëve, aktivistëve qytetarë, iniciativave dhe lëvizjeve qytetare, si dhe palëve tjera të prekura. Gjegjësisht, siguron analizë solide për bazën dhe historinë e gjeoinxhinierisë, interesat e ndryshme personale që e formojnë dhe studimet për disa nga teknologjitë dhe eksperimentet më të rëndësishme.

Studimi bën thirrje për ndalesë urgjente të renditjes dhe testimit të jashtëm të teknologjive për drejtim me rrezatim solar që potenciali i tyre t’i kufizojë të drejtat e njeriut, demokracinë dhe paqen ndërkombëtare, Gjithashtu, angazhohet për sundimin e gjeoinxhinierisë e cila është pjesëmarrëse dhe transparente, e themeluar mbi të drejtën ndërkombëtare, të ndërtuar mbi baza të parimit të kujdesit dhe politikave të drejta klimatike politike.

Kjo është thirrje për veprim për lëvizje për të gjitha lëvizjet, të bashkohen dhe t’i kundërshtojnë gjeoinxhinierisë si teknofiks për ndryshimet klimatike dhe si kërcënim për paqen botërore, demokracinë dhe të drejtat e njeriut.

Termi gjeonxhinieri përfshin spektër të gjerë të teknologjive që janë të drejtuara nga reflektimi i dritës së diellit të kthyer në univers ose mënjanimit të karbon dioksidit nga atmosfera. Në parim, gjeoinxhinieringu vlerësohet si manipulim i madh me sistemet natyrore të Tokës, që prezantohet si strategji për parandalim, rrallim ose vonim të ndryshimeve klimatike.

Më tepër informata mund të gjenden në ueb faqen e Fondacionit Hajnrih Bell

B. Jordanovska

This post is also available in: MacedonianEnglish

Green CIVIL

FREE
VIEW