Punëtori “Çfarë Maqedonie dua?”në Shkup

CIVIL – Qendra për Liri organizon punëtori -“Çfarë Maqedonie dua?”, me kohëzgjatje prej dy orëve, në kornizat e projektit Veprim – Integrim që do të mbahet në hotelin “Opera House” ( prapa Bibliotekës universitare, në rrugën e avokatëve) në Shkup, të martën më 30 tetor, me fillim në ora 13.

Veprim – Integrim është projekt për mbështetjen e reformave demokratike, pjesëmarrjes qytetare, iniciativave të gjelbra dhe vlerave evropiane në Republikën e Maqedonisë.

Në punëtorinë do të prezantohet projekti i Civilit që zbatohet në partneritet me Fondacionin Hajnrih Bell nga Gjermania. Në pjesën punuese të ngjarjes, do të hapet diskutim për mundësitë për pjesëmarrje qytetare në reformat demokratike në nivel lokal dhe nacional. Më tej, vëmendje të veçantë do t’u kushtohet iniciativave dhe strategjive të gjelbra, si dhe çështjeve lidhur me promovimin dhe praktikimin e vlerave gjelbra, në vigjilje të proceseve për integrimin e Maqedonisë në BE.

Ftesë për pjesëmarrje në këtë punëtori do t’u dërgohet përfaqësuesve të organizatave qytetare, iniciativave të gjelbra, partive politike, mediave, aktivistëve dhe qytetarëve të interesuar.

Ekipi i Civilit do të jetë në dispozicion për takime individuale dhe biseda edhe pas mbarimit të punëtorisë.

This post is also available in: Macedonian

Green CIVIL

FREE
VIEW