Ardhmëria e gjelbër në Veles, Llozovë dhe Sveti Nikollë

Ekipi i CIVIL – Qendrës për Liri, dje i vizitoi komunat Llozovë, Sveti Nikollë dhe Veles, në kornizat e projektit “Ardhmëri e gjelbër”, të cilin organizata e zbaton në bashkëpunim me Fondacionin Hajnrih Bell – Sarajevë.

Qëllimi i këtij projekti është përmirësimi i perceptimit publik dhe njohuritë për konceptin e shoqërisë që i kultivon vlerat e gjelbra, drejtësinë sociale dhe antinacionalizmin.

Në info – stendat e Civilit qytetaret dhe qytetaret kishin mundësinë të njihen me lidhshmërinë e këtyre tre elementeve, të cilat janë parakusht që synon vlerat demokratike dhe përparimin, të bazuar në kujdesin për mjedisin dhe ardhmërinë.

Gjithashtu, ata kishin mundësinë në mënyrë aktive të kyçen përmes përcjelljes së mesazheve te pushteti lokal dhe qendror, të këmbehem mendime, qëndrime dhe informata, lirë dhe pa kufizime për temat nga fusha e drejtësisë sociale, iniciativat e gjelbra dhe antinacionalizmi.

Ajo që është e rëndësishme për këtë projekt është fakti se qytetaret dhe qytetarët kanë të drejtë dhe mundësi ta ndryshojnë gjendjen në shoqëri.

Maja Ivanovska

Fotografitë: Ekipi i Civilit

Please follow and like us:

This post is also available in: Macedonian English

Green CIVIL

FREE
VIEW