Po vijnë të Gjelbrit në Shtip: Përmes edukimit deri te forcimi i vetëdijes publike për vlerat e gjelbra, drejtësinë sociale dhe antinacionalizmin

CIVILi  organizoi punëtorinë  "Po vijnë të gjelbrit " në kornizat e  karvanit të Gjelbër kushtuar vlerave të gjelbra, drejtësisë sociale dhe anti-nacionalizmit, në ambientet e  Komunës së Shtipit.

Në punëtori  morën pjesë përfaqësues të komunës dhe Këshillit, si dhe përfaqësues të shoqërisë civile dhe mediave. Temat dhe qëllimet kryesore të Civilit të Gjelbër inkurajuan të pranishmit të zhvillojnë një diskutim në lidhje me aktivitetet kryesore të ndërmarra në promovimin dhe edukimin e vlerave të gjelbra, drejtësinë sociale dhe anti-nacionalizmin, por ato gjithashtu ndanë problemet kryesore me të cilat përballen qytetarët e Shtipit në nivelin lokal. në drejtim të higjienës komunale, të drejtave të punëtorëve, edukimit dhe ndërgjegjësimit të publikut.

Projekti u prezantua nga Xhabir Deralla, i cili gjithashtu theksoi rëndësinë e pjesëmarrjes qytetare dhe vendimmarrësve në bashkëpunimin e përbashkët në promovimin, edukimin dhe edukimin.

Sekretarja e Komunës së Shtipit, Sonja Kitanova, foli për aspektet pozitive dhe kontributet e komunës dhe kultivimin e vlerave që çojnë në ruajtjen e një shoqërie homogjene përmes tolerancës dhe mirëkuptimit, si dhe bashkëpunimit me qytetarët.

Midis folësve ishte Goran Trajkov, drejtor i Qendrës Rinore në Shtip, i cili foli në drejtim të kulturës dhe artit dhe ndikimit të tyre tek të rinjtë, vendimmarrësit e ardhshëm në shoqëri, pjesëmarrja e tyre aktive në krijimin e një bote në të cilën krijimtaria dhe inovacioni do të kontribuojnë. drejt një të ardhme të përbashkët të gjelbër. Trajkov theksoi se për të gjitha problemet shoqërore që lindin dhe çojnë në keqkuptim të vlerave të gjelbra, padrejtësia shoqërore dhe retorika nacionaliste janë për shkak të arsimimit të pamjaftueshëm të qytetarëve, veçanërisht të brezave të rinj dhe duke mos lënë hapësirë ​​të mjaftueshme për të drejtuar potencialin e tyre drejt vlerave që do të kontribuojnë. drejt respektimit të të drejtave dhe lirive të njeriut, dinjitetit dhe lumturisë personale, anti-diskriminim, drejtësi sociale dhe mjedisore, demokraci...

Karvani i Gjelbër CIVIL do të përfundojë me një konferencë kombëtare kushtuar vlerave dhe strategjive të gjelbra, si e vetmja alternative e qëndrueshme për shoqërinë dhe shtetin. Karvani i Gjelbër është pjesë e projektit "Po vijnë të gjelbrit" i zbatuar në partneritet me Fondacionin Heinrich Bell.


Karvani i Gjelbër është pjesë e projektit "Po vijnë të gjelbrit" i zbatuar nga CIVIL i në bashkëpunim me Fondacionin Heinrich Bell.

Green CIVIL

FREE
VIEW