Bogoev: Me fillimin e negociatave me BE, vlerat e gjelbra do të jenë edhe më lartë në agjendën tonë

Kryetari i Komunës së Karposhit, Stefan Bogoev, iu përgjigj ftesës së CIVIL-it të gjelbër për të hapur temën e vlerave të gjelbëra, drejtësisë sociale dhe anti-nacionalizmit.

CIVILi i Gjelbër: Cilat janë perspektivat e gjelbëra të komunës tuaj?

Bogoev: Që nga fillimi i mandatit tim, ne vëmë theksin kryesor në mbrojtjen e mjedisit. Tre vjet më parë, ishte një sfidë për të ruajtur gjithçka që nuk u shkatërrua nga urbanizimi agresiv dhe i paplanifikuar në Karposh.

Një nga perspektivat e gjelbëra është parku i madh, nga puset në lumin Lepenc, po edhe te shkëmbinjtë alpiniste. Por parqet e gjelbëra që kemi krijuar në lagje janë gjithashtu perspektiva të gjelbëra. Megjithëse në përmasa më të vogla, ato janë veçanërisht të rëndësishme.

CIVILi i Gjelbër: Kur flasim për vlerat e gjelbëra, dihet që ato nuk i referohen vetëm mbrojtjes së mjedisit, e cila, nga ana tjetër, shpesh ngatërrohet me termat që lidhen me higjienën komunale. Vlerat e gjelbëra nënkuptojnë respektimin e dinjitetit njerëzor, që do të thotë drejtësi sociale dhe anti-nacionalizëm, strategji për zhvillim të qëndrueshëm, që do të thotë braktisjen e parimeve të kapitalizmit liberal... Sa dinë për këtë, sipas analizës suaj, politikanët në vendin tonë?

Bogoev: Unë besoj se vlerat e gjelbëra duhet të ekspozohen dhe komunikohen më tej me vendimmarrësit (kryetarë të komunave, ministra, deputetë, këshilltarë), por edhe me publikun e gjerë. Të them të drejtën, deri para disa kohësh tema e ekologjisë dhe mbrojtjes së mjedisit ishte në margjinat.

Vlerat e gjelbëra gjithashtu i referohen decentralizimit, drejtësisë sociale, zhvillimit të ekuilibruar, barazisë gjinore... Jam i bindur që me fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian, këto tema dhe mënyra edhe se si do të jenë më lartë në agjendën tonë. Në ndërkohë, ne duhet të përgatitemi për decentralizimin fiskal.

CIVIL-i i gjelbër: Pozicioni juaj në lidhje me tensionet politike në rritje dhe të motivuara etnikisht në vendin tonë? Kë mbështesin ata dhe kush humb?

Bogoev: E gjithë shoqëria po humb nga tensionet e motivuara politikisht dhe etnikisht. Qytetarët humbin më së shumti, por edhe të gjitha institucionet e sistemit. Për shkak se krizat politike dhe etnike krijojnë një bllokadë, parandalojnë zhvillimin ekonomik, investimet, kontribuojnë në apati, varfëri, emigrim të të rinjve...

CIVILi i Gjelbër: Çfarë duhet bërë në këtë drejtim?

Bogoev: Ne tashmë kemi bërë progres në këtë drejtim, me anëtarësimin në NATO dhe fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Unë besoj se duke përcaktuar qartë rrugën tonë ne kemi ndihmuar në parandalimin e krizave në të ardhmen, jo vetëm në Maqedoni, por edhe në rajon. Sigurisht, asgjë nuk është e mbaruar dhe përfundimtare.

 

përpunimi i tekstit: B. Jordanovska

Green CIVIL

FREE
VIEW