Georgievski: Duhet të punohet në avancimin e segmenteve ekonomike dhe sociale në vendin tonë multi-etnik

Kryetari i Komunës së Ohrit, Konstantin Georgieski, iu përgjigj thirrjes së CIVILIT TË GJELBËR për të hapur temën e vlerave të gjelbra, drejtësisë sociale dhe anti-nacionalizmit.

CIVILI I GJELBËR: Cilat janë perspektivat e gjelbra të Komunës tuaj?

Georgieski: Kriza shëndetësore për shkak të pandemisë së koronavirusit na ka mësuar më shumë kohë për të kaluar në natyrë, për t'iu drejtuar përsëri natyrës, për të shijuar bukuritë e Ohrit dhe Malit të Galicicës. Unë do të thoja që suksesi më i madh sot është ruajtja e një ambienti të pastër, të shëndetshëm dhe të ruajtur mirë. Edhe pse si komunë ne jemi të përfshirë në mënyrë aktive në drejtim të mbrojtjes së mjedisit si me rekomandimet e UNESCO-s, por edhe me aktivitetet e Komunës së Ohrit. Për herë të parë këtë vit, komuna shpërndau subvencione, fonde të konsiderueshme për blerjen e biçikletave për qytetarët, pastaj ne subvencionuam blerjen e kondicionerëve. Përndryshe, ne punojmë se si të gjejmë një mënyrë të përshtatshme të planifikimit të qëndrueshëm të hapësirës së një qyteti turistik siç është Ohri dhe t'i ruajmë ato vlera për brezat e ardhshëm. Ne jemi duke investuar në përgatitjen e planeve të mira urbane, të cilat fatkeqësisht kemi pasur një ngecje gjatë viteve të fundit për një rregullim të mirë dhe të duhur të hapësirës.

CIVILI I GJELBËR: Kur flasim për vlerat e gjelbra, dihet që ato nuk i referohen vetëm mbrojtjes së mjedisit, e cila, nga ana tjetër, shpesh ngatërrohet me termat që lidhen me higjienën komunale. Vlerat e gjelbra nënkuptojnë respektimin e dinjitetit njerëzor, që do të thotë drejtësi shoqërore dhe anti-nacionalizëm, strategji për zhvillim të qëndrueshëm, që do të thotë braktisje e parimeve të kapitalizmit liberal… Sa, sipas analizës suaj, dinë politikanët në vendin tonë?

Georgieski: Unë mendoj se ne të gjithë nuk dimë sa duhet ose dimë shumë pak rreth tyre për të thënë proklamatën e ideve - një shoqëri për të gjithë ose çdo person është e rëndësishme. Në vitet e fundit, partitë politike janë kthyer pak në promovimin e këtij koncepti, i cili është padyshim një koncept evropian i progresit. Sidoqoftë, mbetet shumë për të bërë për të përmirësuar segmentet sociale dhe ekonomike të vendit tonë multietnik. Vetëm atëherë do të kemi standarde më të larta jetese, kushte më të mira jetese, arsim më të mirë dhe një sistem më të mirë të kujdesit shëndetësor.

CIVILI I GJELBËR: Çfarë do të thoni në lidhje me tensionet në rritje politike dhe të motivuara etnikisht në vendin tonë? Kush përfiton  dhe kush humb?

Georgieski: Nuk i ndihmon askujt. Ne kemi jetuar në një shoqëri të ndarë për 10 vjet, kur ishim të ndarë në patriotë dhe tradhtarë, protestantë dhe kundër-protestantë, studentë dhe kundër studentë, dhe është mirë që për të mirën e brezave të ardhshëm ato kohë kanë mbaruar, dhe në të ardhmen partitë politike, qofshin ato nga e tashmja pozicioni ose opozita, duhet të kuptojnë se e ardhmja e vetme është në Bashkimin Evropian, në një ekonomi më të fortë, në prosperitet dhe stabilitet ekonomik, dhe vetëm atëherë do të zvogëlojmë ndarjet etnike dhe ndarjet politike në rritje në shoqërinë tonë.

CIVILI I GJELBËR: Çfarë duhet bërë në këtë drejtim?

Georgieski: Ne duhet të punojmë së bashku, pavarësisht nga përkatësia etnike, fetare apo kombëtare dhe të punojmë në të gjitha sferat e jetës shoqërore për të përmirësuar standardet e jetesës, për të krijuar vende pune, për të përmirësuar arsimin dhe shëndetësinë, secili segment ku shteti ka të vetin ndajnë si komuna, si qeveri lokale të përpiqen të përmirësojnë standardin e jetesës dhe cilësinë e jetës së qytetarëve dhe kështu ata do të përqendrohen në një të mirë të përbashkët dhe nuk do të ngarkohen me disa skenarë të zinj që duhet të lëmë pas nesh.

Arben Zeqiri

This post is also available in: Macedonian

Green CIVIL

FREE
VIEW