Marin: Në një shoqëri të ndarë, humbësit e vetëm janë qytetarët

Kryetari i Komunës së Aerodromit, Zllatko Marin, iu përgjigj thirrjes së CIVILit të GJELBËR për të hapur temën e vlerave të gjelbra, drejtësisë sociale dhe anti-nacionalizmit.

CIVILI I GJELBËR: Cilat janë perspektivat e gjelbra të komunës tuaj?

Marin: Në tre vitet e kaluara të mandatit tim, mbrojtja e mjedisit dhe gjelbërimi i bashkisë kanë qenë në ballë dhe përparësia ime kryesore. Ne kemi arritur shumë në këtë drejtim.

Ne prokuruam dhe mbollëm 10,000 pemë të larta në vende të ndryshme në të gjithë komunën. Në atë drejtim, ne botuam një pyetësor për mbledhjen e vendeve të propozuara për mbjelljen e pemëve të reja në zonat e gjelbra publike, ku qytetarët dhanë propozimet e tyre për mbjelljen e pemëve.

Së bashku me Qytetin e Shkupit, ne rregulluam dy hapësira të lëna pas dore në komunë. Njëra është ngjitur me Stacionin Hekurudhor, tjetra përgjatë bulevardit "Jane Sandanski", të cilat janë rritur në parqe me ambiente për të gjitha brezat.

Në periudhën e kaluar ne kemi ndërtuar parqe të reja në Miçurin dhe Ostrovo. Parku në Miçurin me një sipërfaqe prej 3,573 metra katrorë, ka shesh lojërash për fëmijë, shtigje shëtitjeje me stola, shesh lojërash sportive të kombinuara për rekreacion, një vend për lojëra bordi për më të rinjtë. Së shpejti do të përfundojë parku "Bojmija", i cili është një park modern me shesh lojërash për fëmijë, një fushë të vogël futbolli, një zonë rekreative me pajisje palestre në natyrë, pajisje të reja urbane, stola, kosha plehrash, një burim pijesh dhe një burim.

Aerodromi i vjetër  do të marrë dy parqe të reja, të cilat do të shtrihen përgjatë rrugëve "Metodija Shatorov-Sharllo" dhe "Pandill Shishkov", dhe një park i ri do të ndërtohet midis bulevardit "Brigada e Tretë Maqedonase" dhe kazermës "Goce Dellçev".

Përveç këtyre parqeve më të mëdha, ne kemi rregulluar edhe disa më të vegjël, përballë poliklinikës "Jane Sandanski", në qendrën rajonale, në bulevardin "Srbija", si dhe një zonë të re të gjelbër në Blvd. "Brigada e Tretë Maqedonase" përballë Kolegjit Amerikan.

CIVILI I GJELBËR: Kur flasim për vlerat e gjelbra, dihet që ato nuk i referohen vetëm mbrojtjes së mjedisit, e cila, nga ana tjetër, shpesh ngatërrohet me termat që lidhen me higjienën komunale. Vlerat e gjelbra nënkuptojnë respektimin e dinjitetit njerëzor, që do të thotë drejtësi shoqërore dhe anti-nacionalizëm, strategji për zhvillim të qëndrueshëm, që do të thotë braktisje e parimeve të kapitalizmit liberal… Sa, sipas analizës suaj, dinë politikanët në vendin tonë?

Marin: Për fat të mirë, vitet e fundit shumë më shumë vëmendje i është kushtuar asaj që do të thotë vlera jeshile, për sa i përket informacionit, organizimit të institucioneve dhe vigjilencës së qytetarëve. Ne si një vetëqeverisje lokale jemi duke punuar vazhdimisht në promovimin e vlerave të gjelbra, në drejtim të mbrojtjes së mjedisit, respektimit të të drejtave të njeriut, drejtësisë sociale, efiçiencës së energjisë dhe të ngjashme. Këto vlera janë veçanërisht të rëndësishme në arritjen e aspekteve mjedisore, sociale dhe ekonomike të shoqërisë. Për të arritur të gjitha ato, nevojitet pjesëmarrje aktive e të gjithëve, përkatësisht institucioneve, shoqatave civile dhe vetë qytetarëve.

Sot, si  anëtar i NATO-s dhe para fillimit të negociatave me BE-në, ne duhet t'i bashkohemi trendeve dhe proceseve globale.

CIVILI I GJELBËR: Qëndrimi juaj në lidhje me tensionet në rritje politike dhe të motivuara etnikisht në vendin tonë? Kush përfiton dhe kush humb?

 

Marin: Duke marrë parasysh që për gati 10 vjet kemi jetuar në një shoqëri të ndarë për arsye të ndryshme, kemi parë që humbësi i vetëm është shoqëria, dmth qytetarët. Përçarja dhe krizat politike çojnë në një bllokim të sistemit, pengojnë zhvillimin ekonomik, shkaktojnë varfëri dhe emigrim të të rinjve. Qytetarët duhet të kuptojnë se e ardhmja e vetme për ne është Bashkimi Evropian, i cili do të na sjellë një standard më të mirë jetese, një ekonomi më të fortë dhe një stabilitet më të madh. Vetëm me një shoqëri të vetme për të gjithë mund të arrihet e gjithë kjo.

CIVILI I GJELBËR: Çfarë duhet bërë në këtë drejtim?

Ky grup politik ka treguar shumë pjekuri në atë drejtim dhe hap qartë rrugën e vendit drejt vlerave evropiane. Ne jemi bërë anëtar i NATO-s dhe jemi përpara fillimit të negociatave me Bashkimin Evropian. Është një sukses i madh. Gjithmonë do të ketë përpjekje nga struktura të caktuara politike për të destabilizuar, por politikat e kësaj qeverie janë të ndërtojnë një shoqëri civile, duke respektuar ndryshimet shoqërore, etnike, kombëtare, fetare dhe kulturore si një tipar dhe thelb i komunitetit tonë.

përpunimi i tekstit: Dehran Muratov/ D. Tahiri

This post is also available in: Macedonian

Green CIVIL

FREE
VIEW