Pyetjet më të rëndësishme për të sotmen janë tema të konferencës so CIVILit “Po vijnë të gjelbrit 2020”: Vlera të gjelbra, drejtësi sociale dhe antinacionalizëm

PO VIJNË TË GJELBRIT 2020 – Konferencë për vlerat e gjelbra, drejtësi sociale dhe antinacionalizëm, sot, 19 nëntor, me fillim në ora 12.

Pyetjet më të rëndësishme për të sotmen janë tema të konferencës so CIVILit “Po vijnë të gjelbrit 2020”: Vlera të gjelbra, drejtësi sociale dhe antinacionalizëm.

Konferencën e organizon CIVILI I GJELBËR ( njësi organizative e CIVILit) në partneritet me Fondacionin Hajnrih Bell, sot, 19 nëntor, në hotelin Park Rezidence ( pas stadiumit) me fillim në ora 12, ndërsa do të transmetohet drejtpërdrejt në faqen e fejsbukut të CIVILit të Gjelbër.

Në konferencë do të flet Marion Kraske nga Fondacioni Hajnrih Bell, drejtoresha e zyrës rajonale për BeH, Maqedoninë e Veriut dhe Shqipëri. Në listen e pjesëmarrësve janë: Robert Allagjozovski, Koordinator nacional për interkulturalizëm, Ilhan Rahman, zëvendës minister për system politik dhe marrëdhënie mes komuniteteve, Xhelo Hoxhiq nga Agjencia për zbatimin e të drejtave të komuniteteve, si dhe përfaqësues të resoreve tjera të qeverisë, vetëqeverisja locale, sektori joqeveritar dhe komuniteti I biznesit. Në konferencë do tëflasin edhe katër përfaqësues të CIVILit – Petrit Saraçini, Biljana Jordanovska, Dehran Muratov dhe Xhabir Deralla.

 

PARAQITJE PËR PJESËMARRJE ONLAJN

Konferenca I përfshin temat në fushën e vlerave të gjelbra, drejtësi sociale dhe antinacionalizëm, me përqëndrim të veçantë në ndërlidhjen dhe pandashmërinë e këtyre fushave. Konferenca është ngjarje përfundimtare e projektit “Po vijnë të gjelbrit” që zbatohet me partnerët e kahmotshëm të CIVILit, Fondacioni Hajnrih Bell.

Konferenca do të mbahet onlajn, në pajtim me masat për mbrojtje nga Kovid-19, me pjesëmarrje minimale fizike të ekipit organizues dhe mediatik të CIVILit.

Pjesëmarrja onlajn është siguruar përmes aplikimit Zum, me plotësimin paraprak të formularit për pjesëmarrje. Nuk rekomandohet prezencë fizike.

Konferenca do të transmetohet drejtpërdrejt në faqen në fejsbuk të Civilit të Gjelbër, ndërsa mediat mund të marrin video, fotografi dhe përmbajtje tekstuale sipas licencës Creative Commons License 4.0.

Green CIVIL

FREE
VIEW