Pavllovska: Ligjet janë të pakuptimta nëse nuk respektohen!

Arkitektja Danica Pavllovska në konferencën "Po Vijnë të Gjelbrit" tha se edhe pse punon në Ministrinë për mjedis dhe planifikim hapësinor, rrallë i mbron veprimet dhe punën e këtij institucioni. Ajo theksoi se ky institucion është sektor shumë i rëndësishëm në kuptim të asaj që sot u fol në konferencë.

“Ligji për gjelbërim lokal është diçka që e rregullon   me ligj mbrojtja dhe kujdesi për gjelbërimin jo vetëm në mjediset urbane, por për fat të keq, ky nuk respektohet. Ligjet tona sa edhe të jenë të mira, nëse nuk implementohen, janë të pakuptimta”, thotë Pavllovska.

Ajo theksoi se qytetarët janë ata që duhet të insistojnë për zbatimin e ligjeve.

“Hapësira publike në Shkup keqpërdoret. Shembull evident dhe eklatant i cili nuk po zgjidhet është projekti “Shkupi 2014”. Si profesionistë ne me të vërtetë kemi propozuar shumë zgjidhje dhe përcaktime strategjike të cilat do të nënkuptonin qasje ndaj këtij projekti të dëmshëm, përveç një komisioni në nivel shtetëror, nuk kemi asgjë tjetër. Ka vullnet në nivel të qytetit, posaçërisht komuna Qendër me suspendim të këtij projekti, por kjo nuk mjafton”, tha Pavllovska.

Pavllovska foli për formimin e qytetit, përmes të drejtës elementare të njeriut për hapësirë publike sipas modelit tonë, duke i respektuar pikërisht këto tre koncepte për të cilat biseduam në konferencë.

“Siguria, komponenti estetik, komponenti i gjelbër, respektimi i dallimeve, respektimi i këtyre gjërave, do të thotë se jemi në rrugë të drejtë”, tha Pavllovska.

Please follow and like us:

This post is also available in: Macedonian English

Green CIVIL

FREE
VIEW