PO VIJNË TË GJELBRIT!

PO VIJNË TË GJELBRIT - Publikim i projektit “Ardhmëri e gjelbër”, kushtuar vlerave të gjelbra, drejtësisë sociale dhe antinacionalizmit

Qëllimi kryesor i projektit “Ardhmëria e gjelbër” ishte përmirësimi i perceptimit të opinionit, edukimi dhe aktivitetet që mbështesin koncepte të shoqërisë që kultivon vlera të gjelbra, drejtësi sociale dhe antinacionalizëm, dhe ku ato janë të ndërlidhura dhe të kuptuara nga opinioni i gjerë dhe nga bartësit e vendimeve politike.

Qëllime specifike ishin ngritja e vetëdijes, edukimi dhe promovimi i vlerave të gjelbra, drejtësia sociale dhe antinacionalizmi, përmes punës në terren, moni-torimit, prezantimeve, ngjarjeve dhe mbulimit mediatik, me qëllim të ndikohet mbi krijuesit e politikave në vend dhe ta kuptojnë dhe implementojnë unitetin dhe ndërlidhjen e ndërsjellë të çështjeve relevante për këtë projekt.

Projekti ka përfshirë e edhe çështjen e lajmeve të rrejshme, gjuhën e urrejtjes dhe nacionalizmin të cilat infiltrohen në shoqërinë qytetare dhe në strukturat politike.

Shkarkoni KËTU

 

Please follow and like us:

This post is also available in: Macedonian English

Green CIVIL

FREE
VIEW