Stojanovski: Drejtësia sociale dhe barazia mes qytetarëve është ardhmëria e shtetit tonë

Kryetari i Komunës së Çashkës, Goran Stojanovski, në  intervistë për Green CIVILin e GJELBËR  foli për temat e vlerave të gjelbra, drejtësia sociale dhe anti-nacionalizmi.

CIVILI I GJELBËR: Cilat janë perspektivat e gjelbra të Komunës tuaj?

Stojanovski: Komuna e Çashkës është e katërta më e madhe në Maqedoni dhe me të vërtetë ka shumë zona të gjelbërta. E tërë është e rrethuar nga masive malore. Unë do të veçoj majën malore Solunska glava, e njohur mirë me 2560 lartësi. Komuna e Çashkës ka 41 vendbanime. Si komunë në periudhën e kaluar ne jemi kujdesur për ekologjinë dhe zonat e gjelbërta. Për herë të parë, ne filluam të mbledhim mbeturina në vendbanime më të mëdha, duke përfshirë fshatrat Jabollçishtë e epërme dhe e  poshtme, ku jetojnë 4,000 njerëz. Ishte një donacion përmes Byrosë për Zhvillimin Rajonal. Përmes UNDP kemi marrë 2 milion denarë për pastrimin e shtratit të lumit Topollka përmes këtyre dy vendbanimeve. Ju mund ta imagjinoni se si është në një vendbanim ku jetojnë mbi 4,000 banorë që të mos mbledhin mbeturina nga shtëpitë ku jetojnë qytetarët.

Komuna gjithashtu vuri urdhër për rinovimin e zonave të gjelbërta, ata tashmë kanë fshehur dhe bërë disa parqe, shumë pemë janë mbjellë në vendbanimin Caska dhe fshatin Izvor. Me një fjalë, e ardhmja e këtij vendi dhe kësaj komune është pikërisht të ruajmë atë pasuri që kemi si dhuratë nga natyra.

CIVILI I GJELBËR: Kur flasim për vlerat e gjelbra, dihet që ato nuk i referohen vetëm mbrojtjes së mjedisit, e cila, nga ana tjetër, shpesh ngatërrohet me termat që lidhen me higjienën komunale. Vlerat e gjelbra nënkuptojnë respektimin e dinjitetit njerëzor, që do të thotë drejtësi shoqërore dhe anti-nacionalizëm, strategji për zhvillim të qëndrueshëm, që do të thotë braktisje e parimeve të kapitalizmit liberal… Sa, sipas analizës suaj, dinë politikanët në vendin tonë?

Stojanovski: Sipas mendimit tim, të them të drejtën, politikanët nuk janë shumë të njohur. Ky është një proces që ende nuk do të vijë në vendin tonë. Duke pasur parasysh që ne jemi bërë një anëtar i NATO-s me fondet e ardhshme të para-anëtarësimit në BE, dhe se si vendi ynë duhet të vendosë rendin për të gjitha këto vlera që ju përmendët. Me një fjalë, ne duhet të punojmë shumë për të gjitha këto vese që kemi pasur në të kaluarën, por ato ende po digjen, për të bërë një proces në të cilin do të zhdukeshin. Kjo është e ardhmja e këtij vendi që lufton për drejtësi sociale, për barazinë e qytetarëve, për të ecur përpara dhe përhapur vlerat evropiane.

CIVILI I GJELBËR: Çfarë do të thoni për tensionet në rritje politike dhe të motivuara etnikisht në vendin tonë? Kush përfiton dhe kush humb?

 

Stojanovski: Caska është një komunë multietnike ku jetojnë 35% e qytetarëve nga komuniteti etnik shqiptar. Ne e dimë në të kaluarën se gjithçka ka ndodhur në komunën tonë dhe unë jam veçanërisht i lumtur dhe krenar që pikërisht në atë periudhë në vitin 2000 nuk ka ndodhur në territorin e komunës së Çashkës. Kjo është një gjë e mirë, dhe gjëja e dytë e mirë është që qytetarët që jetojnë në territorin e Komunës së Çashkës ishin të matur dhe të vetëdijshëm për festat e Pashkëve. Si kryetar bashkie, duhet të jem i sinqertë dhe realist se e ardhmja e këtij vendi dhe e të gjithë qytetarëve është pikërisht përhapja e multietnicitetit. Koncepti i promovuar nga kjo qeveri është e ardhmja. Çdo gjë tjetër që promovohet shkon prapa. Unë vij nga një parti politike që është një parti multietnike. Gjatë zgjedhjeve parlamentare, më parë kemi pasur një deputet nga komuna jonë, përkatësisht nga fshati Jabollçishtë e epërme, një qytetar i bashkësisë etnike shqiptare.

Jam krenar që jam pjesë e një procesi që së pari si një entitet politik, si Qeveri, promovon multietnicitetin në nivelin shtetëror.

Biljana Jordanovska

kamera: Atanas Petrovski

 

This post is also available in: Macedonian

Green CIVIL

FREE
VIEW