Gosharevski: Nevojitet sigurimi i drejtësisë sociale për të gjithë, dhe anulim maksimal i nacionalizmit

Vlerat e gjelbra, drejtësia shoqërore dhe anti-nacionalizmi janë në agjendën e Kryetarit të Komunës së Resnjës, Zhivko Gosharevski. Gosharevski për CIVILin e GJELBËR thotë se ndryshimi duhet të ndodhë tani dhe menjëherë për të ardhmen e gjelbër dhe të sigurt të brezave tanë.

CIVILI I GJELBËR: Cilat janë perspektivat e gjelbra të komunës tuaj?!

Gosharevski: Perspektivat e gjelbra nga këndvështrimi i sotëm, duke ndjekur trendet globale dhe ngjarjet, shkrirja e akullit, ngritja e niveleve të ujit në oqeane, zgjerimi i serrës, imponohen si një nevojë që duhet të integrohet në secilën komunë si njësia më e vogël përbërëse e shteti ynë. Ndryshimi duhet të ndodhë tani dhe menjëherë për të ardhmen e gjelbër dhe të sigurt të brezave tanë. Rritja e ndërgjegjësimit mjedisor midis qytetarëve, shërbimi në kohë dhe grumbullimi i mbeturinave nga ndërmarrja e shërbimeve dhe shpërndarja e tyre, rehabilitimi dhe parandalimi i deponive të reja, zgjedhja e mbeturinave është një bazë mjaft e mirë për zhvillimin e mëtejshëm të perspektivës së gjelbër të komunës sonë. Unë gjithashtu duhet të theksoj se Prespa është një vend turistik, ne kemi monumentin natyror, Liqenin e Prespës, ne jemi të rrethuar nga dy parqet kombëtare, Pelister dhe Galicica dhe parku natyror Ezereni, i cili është një detyrim shtesë për mua dhe bashkëqytetarët e mi për të siguruar mjaft mirë kushtet për zhvillimin dhe rritjen e perspektivave të gjelbra të komunës së Resnjës dhe për të dhënë një shembull duke filluar nga ne se si të rritet ndërgjegjësimi mjedisor ndaj vendi.

Natyrisht, ekologjia është vetëm një pjesë e perspektivave të gjelbra të bashkisë, ulja e emetimeve të dëmshme të gazit dhe përdorimi i energjisë diellore si një alternativë natyrore ndaj energjisë elektrike. Komuna e Resnjës aplikoi dhe mori një investim granti për instalimin e sistemeve fotovoltaike në tre ndërtesa publike, përkatësisht në dy shkollat ​​fillore, Mite Bogoevski dhe Goce Delchev dhe shkollën e mesme komunale Car Samoil, të cilat përveç kësaj kursen energji elektrike dhe kontribuojnë në mbrojtjen e mjedisit. .

Ne duhet të ecim përpara në këtë drejtim nëse duam të paktën të sigurojmë një të ardhme të "gjelbër" të sigurt për brezat tanë të ardhshëm për të cilën ata do të jenë jashtëzakonisht mirënjohës.

CIVILI I GJELBËR: Kur flasim për vlerat e gjelbra, dihet që ato nuk i referohen vetëm mbrojtjes së mjedisit, e cila, nga ana tjetër, shpesh ngatërrohet me termat që lidhen me higjienën komunale. Vlerat e gjelbra nënkuptojnë respektimin e dinjitetit njerëzor, që do të thotë drejtësi shoqërore dhe anti-nacionalizëm, strategji për zhvillim të qëndrueshëm, që do të thotë braktisje e parimeve të kapitalizmit liberal… Sa, sipas analizës suaj, dinë politikanët në vendin tonë?

Gosharevski: Prioriteti kryesor i çdo qeverie që përpiqet për zhvillimin e proceseve demokratike në vend, duhet të jetë sigurimi i drejtësisë shoqërore për të gjithë dhe anulimi maksimal i nacionalizmit. Kur flasim për drejtësi shoqërore, duhet të kemi parasysh se kjo ka të bëjë me luftimin e varfërisë, papunësisë dhe barazisë. Një nga mënyrat për të krijuar një shtet të mirëqenies dhe për të siguruar drejtësinë sociale dhe mirëqenien e qytetarëve mund të sigurohet përmes investimeve të huaja që do të krijojnë vende të reja pune, do të ulin papunësinë dhe varfërinë.

Komuna e Resnjës përmes projektit "Puna e Përfitueshme Komunale" punëson më shumë njerëz nga profile të ndryshëm që ofrojnë shërbime dhe ndihmë për grupe me rrezikshmëri shoqërore dhe të margjinalizuar.

Vlerat thelbësore të lirisë, dinjitetit njerëzor, drejtësisë sociale, sigurisë dhe mosdiskriminimit janë thelbësore për zhvillimin dhe efikasitetin e qëndrueshëm ekonomik dhe shoqëror.

Duhet të theksoj se hapja e negociatave me Bashkimin Evropian dhe anëtarësimi ynë në NATO janë një strategji mjaft e mirë për zhvillim të qëndrueshëm dhe përmbushja e kushteve dhe rregulloreve për hyrjen në Bashkimin Evropian është vetëm një garanci shtesë se drejtësia sociale do të garantohet në vendin tonë.

CIVILI I GJELBËR: Pozicioni juaj në lidhje me tensionet në rritje politike dhe të motivuara etnikisht në vendin tonë? Kush përfiton dhe kush humb?

Gosharevski: Në këtë rast, humbësi më i madh është Republika e Maqedonisë Veriore. Nëse shikojmë të kaluarën jo aq të largët, do të konkludojmë se tensionet e motivuara politikisht dhe etnikisht nuk i kanë sjellë mirë askujt. Përkundrazi, të gjithë humbëm, humbëm si qytetarë, vendi ynë humbi, gjeneratat tona të ardhshme gjithashtu humbën, sepse e gjithë energjia ishte përqendruar në amortizimin dhe heqjen e pasojave të këtyre tensioneve. Republika e Maqedonisë Veriore është një vend multietnik i cili me unitetin e saj duhet të jetë një shembull për vendet e tjera dhe duhet të jetë nxitësi kryesor për proceset e tjera që ndodhin në të gjitha fushat.

Komuna e Resnjës mund të jetë një shembull se si ndërtohen marrëdhëniet ndëretnike dhe si respekt.

CIVILI I GJELBËR: Çfarë duhet bërë në këtë drejtim?

Gosharevski: Siç e theksova më parë. Fillimi i proceseve demokratike, sigurimi i drejtësisë sociale për të gjithë, anëtarësimi në NATO dhe fillimi i negociatave me Bashkimin Evropian janë garanci të mjaftueshme për të parandaluar zhvillimin e mëtejshëm të tensioneve politike dhe ndëretnike. Qëllimi ynë është të mbajmë këtë drejtim demokratik, të bëjmë reformat e nevojshme evropiane në interes të mirëqenies së qytetarëve tanë, por edhe të mirëqenies së brezave të ardhshëm.

 

përpunimi i tekstit: B. Jordanovska

This post is also available in: Macedonian

Green CIVIL

FREE
VIEW