Hristoski: Njerëzit janë lodhur nga nacionalizmi

Kryetari i komunës së Krushevës, Tome Hristoski, flet për CIVILin e GJELBËR  rreth perspektivave të gjelbra të komunës, anti-nacionalizmin dhe drejtësinë sociale.

CIVILI I GJELBËR: Cilat janë perspektivat e gjelbra të komunës tuaj?

Hristoski: Shteti ynë është kushtetues një shtet i mirëqenies dhe rrjedhimisht të gjithë faktorët socialë, përfshirë komunat në këtë kontekst, duhet të sigurojnë drejtësi sociale, qasje të barabartë në mundësi dhe mbrojtje të të gjitha grupeve të qytetarëve. Për më tepër, Maqedonia Veriore është gjithashtu një vend multietnik dhe prandaj detyrimi ynë është të sigurojmë trajtim të barabartë për të gjithë dhe të eliminojmë të gjitha ndarjet sipas opsionit etnik.

Krusheva, si dhe shteti, bazohet në themele multietnike, me angazhimin dhe luftën e përbashkët të maqedonasve, shqiptarëve, vllehëve dhe kombësive të tjera, qyteti ynë u themelua dhe po ndërtohet. Ne jemi një shembull i të qenit një komunë tregjuhëshe, duke praktikuar gjuhë maqedonase, shqipe dhe vllahe, por kjo nuk do të thotë që gjuhët e tjera nuk përdoren dhe sa më shumë që ato përdoren aq më mirë mund të njihemi dhe të pranojmë njëra-tjetrën.

Puna në 3 vitet e kaluara në komunën e Krushevës tregon se disa gjëra kanë ndryshuar për mirë. Nëse më parë kemi punuar vetëm në pjesë të komunës me një popullsi dominante maqedonase, sot ne punojmë në mënyrë të barabartë kudo. Ne jemi duke implementuar projekte që dalin nga nevojat e qytetarëve, në qytetin ku maqedonasit dhe vllehët janë dominues. Pastaj, në vendet e popullsisë kemi të paktën një projekt të madh në fshatrat me popullsi maqedonase, shqiptare, turke, boshnjake dhe të tjera. Ne vendosëm të punojmë sipas nevojave dhe kërkesave të qytetarëve kudo në komunë, dhe jo sipas përkatësisë etnike. Përmes kësaj ne sigurojmë drejtësi sociale dhe kapërcejmë të gjitha pengesat mes nesh.

CIVILI I GJELBËR: Kur flasim për vlerat e gjelbra, dihet që ato nuk i referohen vetëm mbrojtjes së mjedisit, e cila, nga ana tjetër, shpesh ngatërrohet me termat që lidhen me higjienën komunale. Vlerat e gjelbra nënkuptojnë respektimin e dinjitetit njerëzor, që do të thotë drejtësi shoqërore dhe anti-nacionalizëm, strategji për zhvillim të qëndrueshëm, që do të thotë braktisje e parimeve të kapitalizmit liberal ... Sa dinë, sipas analizës suaj, politikanët në vendin tonë?

Hristoski: Sot në Maqedoninë e Veriut kemi një qeveri që tregon se në përgjithësi di të përmbahet në përcaktimet ideologjike. Opsioni i majtë, si angazhimi im ideologjik, është ai që është më afër njerëzve, por në të njëjtën kohë biznesi këtu ka trajtim të barabartë. Opsioni i majtë nënkupton bashkëpunimin midis sektorit të biznesit dhe qytetarëve, dhe jo favorizimin e biznesit siç bëjnë ata nga ideologjia e kundërt.

Duke krijuar kushte të përshtatshme për sektorin e biznesit, në të njëjtën kohë do të hapet një hapësirë ​​për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe të punës, ne mund të ndërtojmë shoqërinë tonë dhe të gjitha barrierat ekzistuese mund të kapërcehen. Vetëm në këtë mënyrë do të trajtojmë padrejtësinë shoqërore, nacionalizmin, zhvillimin e qëndrueshëm dhe më shumë. Clearshtë e qartë se ideologjitë politike shpesh ndërthuren në vendin tonë, por sot mendoj se kemi një mundësi reale për të krijuar një shtet të tillë siç shkruhet në dokumentin e ëndrrave të shtetit dhe, në të njëjtën kohë, të respektojmë angazhimet e paraardhësve tanë dhe të gjithë atyre që luftuan për një shtet të lirë.

CIVILI I GJELBËR: Pozicioni juaj në lidhje me tensionet në rritje politike dhe të motivuara etnikisht në vendin tonë? Kush përfiton dhe kush humbet?

 

Hristoski: Këto tensione të shkaktuara artificialisht nuk mund të "kapin" një themel të shëndetshëm në mesin e qytetarëve sepse urrejtja dhe intoleranca janë ulur në mënyrë drastike, dhe njerëzit janë të lodhur nga nacionalizmi. Unë do të theksoj edhe një herë, Krushevo është një shembull i vërtetë i kësaj. Një shoqëri për të gjithë është qëllimi ynë.

 

CIVILI I GJELBËR: Çfarë duhet të bëhet në këtë drejtim?

Hristoski: Ne duhet të vazhdojmë të ndërtojmë një shoqëri për të gjithë. Ne duhet të sigurojmë mundësi të barabarta dhe infrastrukturë të barabartë për të gjithë qytetarët dhe mendoj se jemi në rrugën e duhur. Ne jemi të gjithë një, ky është vendi ynë, Krushevo është një komunë e të gjithëve dhe obligimi ynë, por edhe interesi për të ndërtuar komunën. Ne duhet të vazhdojmë me zhvillimin e ekonomisë, me promovimin e të drejtave të njeriut dhe me punën aktive të infrastrukturës, ndërtimin e kanalizimeve, sistemet e furnizimit me ujë, rrugët, përgatitjen e infrastrukturës për të rinjtë, sportet dhe gjithçka që është e nevojshme për zhvillimin e shoqërisë.

 

përpunimi i tekstit: D. Tahiri

This post is also available in: Macedonian

Green CIVIL

FREE
VIEW