GreenCIVIL e организациска единица на ЦИВИЛ – Центар за Слобода, организација за човекови права со седиште во Република Македонија.
GreenCIVIL работи на подигнување на свеста и граѓанската едукација за зелени вредности, социјална правда и антинационализам.