Здружението „Совест“ со 24 часовен мониторинг над градежните зафати!

Инженери, архитекти, правници, екологисти, лекари, археолози, етнолози и други специјалисти, од Охрид, Македонија и светот, со цел да придонесат за зачувувањето на oхридскиот регион, како светско природно и културно наследство, формираа неформално и непартиско здружение на граѓани „Совест“.

Иницијаторите  директно, преку своите специјалности, но и преку институциите на системот ќе да бдеат 24 часа над сите градежни и инфраструктурни зафати во Охрид – градот на УНЕСКО.

Од здружението информираа дека наскоро, своите форми на соработка и поддршка ќе ги презентираат на невладиниот организации, посебно на еколошките асоцијации, потоа на Владата и конкретно на Министерството за култура, како и на пратеничката „Неформална група – пријатели на Охрид под УНЕСКО“, во Собранието на Република Македонија.

„Преку новинарите и медиумите, сакаме да ја запознаеме пошироката јавност со конкретните зафати на Здружението, кои ќе се одвиваат, првенствено, во прилог на зачувување на патронатот на УНЕСКО над Охрид, како заштитетно природно и клултурно наследство“, велат иницијаторите.

Пред два месеца Комисијата на УНЕСКО почна со мониторинг на иградбата  на ски-центар на Галичица, патот А3, автопатот А2, Железничкиот коридор 8 и  плановите за изградба на хотел во заштитениот зелен појас во населбата Лагадин. Токму поради овие проекти Охрид се најде  на листата на УНЕСКО „Светско наследство во опасност“.

 

Green CIVIL

FREE
VIEW