Кога кршењето закон е профитабилно

Овој твит укажува на грешки во системот што придонесуваат кон одбирање на полесното решение за исфрлање на шут. 

„Да исфрлиш камион со градежен шут казната е 3.000 денари. Да го однесеш и уредно складираш во Дрисла ќе те чини многу поскапо“, гласи твитот.

На некој начин оваа дупка во законот ги принудува граѓаните да го кршат истиот и да платат казна. При тоа не се води сметка за елементот на загадување на почвите и другите штетни влијанија на животната средина.

Б. Ј.

 

Green CIVIL

FREE
VIEW