Нов инструмент за мерење на аерозагадувањето

Центарот за трансфер на технологии и иновации (ИНОФЕИТ) при Факултетот за електротехника и информациски технологии утре од 12 до 14 часот ќе  одржи презентација на Bluecloud – мобилен инструмент за мерење на параметри на аерозагадувањето (Pm₁₀, Pm₂.₅, CO₂, NO₂, SO₂, CO).  Производот е плод на соработката на ИНОФЕИТ И компанијата „Информ“, развиен со финансиска поддршка од Фондот за иновации и технолошки развој. Инструментот ќе го презентираат преф. д-р Јосиф Ќосев од ФЕИТ и м-р Виолета Николова, директор за бизнис развој и стартап компании при „Информ“.

Потребата за ова ново техничко и иновативно решение произлегува од проблемите со аерозагадувањето во земјата. Зголеменото количество на PМ честички во воздухот, како и останати штетни гасови кои секојдневно ги вдишуваме во урбаните средини низ државата, создаваат огромна штета на генералното здравје на популацијата како и непоправлива економска штета за државата.

„За да се собори овој голем проблем, потребна беше иновација и соработка на повеќе нивоа. Оваа иновација ќе донесе можност за проширување на микролокации кои не се покриени со стационарните мерни станици, а со тоа се добива можност да се вршат мерења и преку наведувани летала – дронови, зголемено количество на информации со аналитика преку cloud сервис и модуларен пристап со што ќе го олесни начинот на одржување на уредот“, велат одговорните.

Please follow and like us:
Green CIVIL

FREE
VIEW