ЗЕЛЕН ПОИМНИК: Двете лица на национализмот – од либерална, до екстремистичка идеологија

Како термин, национализмот скоро секогаш се употребува во негативна конотација. Во модерната ера, тој најчесто се дефинира како идеологија или политичко движење што промовира единство на нацијата, нејзините интереси, права или политички цели, разбирање на зедничкото минато, како и односите со другите нации и држави, односно нејзиниот колективен идентитет. Иако на почетоците бил синоним за развој на демократијата и либерализмот, тој подоцна се развил и во екстремно негативна насока.

Green CIVIL

FREE
VIEW