Зелен поимник: Како до зелен урбанизам?

„Градот во духовна и материјална смисла мора да обезбеди слобода на личноста, но и можност на колективно делување“, Ле Корбизје (Шарл-Едуар Жанере-Гри)

Green CIVIL

FREE
VIEW