Зелен поимник: Како до зелени работни места?

Во последните години, како одраз на напорите за зазеленување на економиите, се прават обиди за креирање на што поголем број на зелени работни места. Нивниот концепт е реалност и иднина.

Green CIVIL

FREE
VIEW