Зелен поимник: Политички организации, движења и партии на зелените

Некои од политичките субјекти се посветени на формирањето на невладини и непрофитни организации, а некои од нив се вклучуваат во постоечките политички структури со формирање на зелени партии, додека голем број од граѓаните стануваат дел од пошироките движења. Заедничка цел на сите политички чинители е влијание (непосредно или посредно) во државните, регионалните или локалните политики.

Green CIVIL

FREE
VIEW