Зелен поимник: Што е екосистем?

Екосистемите претставуваат највисоко ниво на организација на животот во природата на нашата планета. Тие функционираат според многу сложени еколошки закони и принципи.

Green CIVIL

FREE
VIEW