Education in the City

We are a nonpartisan nonprofit devoted to spreading ideas, usually in the form of short, powerful words.

Recent stories

Зелените политики на Северна Македонија во 2023 година: Зелена трансформација преку циркуларна економија и обновливи извори на енергија

Северна Македонија е дел од Зелената агенда за Западен Балкан, а зелените политики во измината година ги води во правец на обновливи извори на енергија (фотоволтаици, ветерници), инвестирање во зелени бизниси и подготовка на Закон за климатска акција....

Read more

What's in the class

Campus tours

Green CIVIL

FREE
VIEW