Архиви

Campus Tours

What's in the Class

Реџепи: Социјалната политика не е само милостина за социјално загрозените

„Планираме е да ја претставиме т.н. социјална картичка, којашто ќе овозможи, преку софтверски систем, податоците на лица кои добиваат финансиска поддршка, во зависност од нивната ситуација, да може да бидат проверени на транспарентен...

Read more

Latest news

Зелените политики на Северна Македонија во 2023 година: Зелена трансформација преку циркуларна економија и обновливи извори на енергија

Северна Македонија е дел од Зелената агенда за Западен Балкан, а зелените политики во измината година ги води во правец на обновливи извори на енергија (фотоволтаици, ветерници), инвестирање во зелени бизниси и подготовка на Закон за климатска акција. Во тој...

Read more
Green CIVIL

FREE
VIEW